ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2014


Kategorie: Organizace
Datum: 9.2.2010
Vložil: Pavel Štál
Upozorňujeme lékaře, že členský příspěvek na rok 2014 je splatný do 1.3.2014. Číslo účtu OS ČLK Cheb: 165063616/0300 Variabilní symbol platby: evidenční číslo lékaře v ČLK, zjistíte na stránkách ČLK www.lkcr.cz v sekci Seznam registrovaných lékařů
Na rok 2014 schválil XXVII. sjezd delegátů ČLK, konaný 16. - 17.11. 2013, členské příspěvky v této výši : SKUPINA KATEGORIE LÉKAŘŮ ČÁSTKA skupina 1 soukromý lékař 2 930,- skupina 1 lékař ve vedoucí funkci 2 930,- skupina 2 lékař zaměstnanec 2 140,- skupina 2 ostatní lékař 2 140,- skupina 3a absolvent neplatící 0,- skupina 3b absolvent platící 950,- skupina 4 nepracující důchodce 470,- skupina 5 nedohledatelný lékař 0,- skupina 6 mateřská dovolená 0,- skupina 7 pozdní vstup do ČLK 10 000,-Definice vybraných skupin lékařů: skupina 1 – lékař ve vedoucí funkci Lékařem ve vedoucí funkci se rozumí lékař – zaměstnanec zdravotnického zařízení, vykonávající funkci a) statutárního zástupce zdravotnického zařízení, b) zástupce (náměstka) statutárního zástupce zdravotnického zařízení, c) přednosty kliniky, primáře či vedoucího lékaře samostatného oddělení či kliniky zdravotnického zařízení. skupina 3a – absolvent neplatící Absolventem neplatícím se rozumí lékař přijatý za člena komory v kalendářním roce, kdy ukončil lékařskou fakultu a v kalendářním roce následujícím po roce tohoto ukončení. skupina 3b – absolvent platící Absolventem platícím je lékař v roce, v němž mu poprvé nevzniká nárok na osvobození od placení členského příspěvku dle definice kategorie 3a – absolvent neplatící. 2) registrační poplatek Registrační poplatek je povinen zaplatit každý člen komory nejpozději do dvou měsíců od data zapsání do seznamu členů komory. Výše registračního poplatku při první registraci činí 100,- Kč. Při změně registrace do jiného okresního sdružení je člen povinen zaplatit poplatek ve výši 50 Kč.

Vytisknout


Novinky
Organizace - 9.2.2010
Vložil: Pavel Štál
Upozorňujeme lékaře, že členský příspěvek na rok 2014 je splatný do 1.3.2014. Číslo účtu OS ČLK Cheb: 165063616/0300 Variabilní symbol platby: evidenční číslo lékaře v ČLK, zjistíte na stránkách ČLK www.lkcr.cz v sekci Seznam registrovaných lékařů