Profil

Česká lékařská komora je samosprávná nepolitická organizace lékařů. Je zřízena na základě zákona 220/1991 Sb. Dbá na odbornost svých členů, na etičnost výkonu lékařského povolání, hájí práva a zájmy lékařů. Řeší stížnosti na výkon povolání lékaře, vykonává disciplinární pravomoc vůči lékařům, stanovuje podmínky pro výkon samostatné praxe. Členství je povinné.

ČLK Cheb na webu

Na internetových stránkách OS ČLK Cheb můžete získat aktuální informace o činnosti okresního sdružení, o připravovaných odborných i jiných akcích. Jsou zde uvedeny odkazy na ostatní instituce, jejichž činnost souvisí s výkonem lékařské praxe.