Novinky
Organizace - 9.2.2010
Vložil: Pavel Štál
Upozorňujeme lékaře, že členský příspěvek na rok 2014 je splatný do 1.3.2014. Číslo účtu OS ČLK Cheb: 165063616/0300 Variabilní symbol platby: evidenční číslo lékaře v ČLK, zjistíte na stránkách ČLK www.lkcr.cz v sekci Seznam registrovaných lékařů